Jak odpowiednio przygotować podłoże do układania płytek?

Płytki chodnikowe to doskonały materiał do wykończenia podjazdów, ścieżek, tarasów czy placów. Są trwałe, estetyczne i łatwe w montażu. Jednak, aby cieszyć się pięknym i równym chodnikiem z płytek, należy odpowiednio przygotować podłoże do ich układania. Jak to zrobić?

Krok 1: Wytyczenie i oczyszczenie terenu

Wytyczenie polega na zaznaczeniu granic i kształtu chodnika za pomocą sznurka, palików lub farby. Pozwala to na zaplanowanie ilości i rozmieszczenia płytek oraz na uniknięcie błędów i poprawek. Następnie usuwamy z terenu wszelkie przeszkody i zanieczyszczenia (kamienie, korzenie, rośliny czy śmieci). Należy uzyskać równą i stabilną powierzchnię.

Krok 2: Wykopanie i zagęszczenie rowu

Kolejnym krokiem jest wykopanie warstwy ziemi z terenu o głębokości około 20-30 cm, co pozwala na utworzenie miejsca na warstwy podsypki i piasku, które stanowią podstawę dla płytek. Zagęszczenie polega na ugniataniu i ubijaniu dna rowu za pomocą łopaty, walca lub zagęszczarki. Dzięki temu następuje wyrównanie i usztywnienie powierzchni rowu oraz zapobiega osiadaniu i pękaniu płytek.

Krok 3: Rozłożenie i wyrównanie podsypki

Podsypka to materiał sypki, zwykle żwir lub tłuczeń, który służy do wypełnienia rowu i utworzenia stabilnej warstwy nośnej dla płytek. Podsypka powinna mieć grubość około 15-20 cm i być równomiernie rozłożona na całej powierzchni rowu. Należy ją dokładnie wyrównać za pomocą łopaty, poziomicy lub sznurka. Wyrównanie pozwala na uzyskanie równej i spójnej warstwy podsypki, która zapewni odpowiedni spadek i odprowadzenie wody z chodnika.

Krok 4: Rozsianie i zagęszczenie piasku

Czwartym krokiem do przygotowania podłoża do układania płytek jest rozsianie i zagęszczenie piasku. Piasek służy do pokrycia warstwy podsypki i utworzenia gładkiej warstwy poślizgowej dla płytek. Powinien mieć grubość około 3-5 cm i być równomiernie rozsiany na całej powierzchni podsypki oraz dokładnie zagęszczony za pomocą walca lub zagęszczarki. Zagęszczenie pozwala na usunięcie nadmiaru powietrza z piasku oraz na zapewnienie odpowiedniej przyczepności i amortyzacji dla płytek.

Jeśli poszukujesz płytek chodnikowych w Pabianicach i okolicach, zapraszamy do kontaktu z naszą hurtownią – oferujemy szeroki wybór płytek chodnikowych o różnych kształtach, kolorach i wzorach. W naszej ofercie znajdziesz płytki chodnikowe w wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie.