Jak poprawnie ułożyć krawężniki?

Krawężniki z cementu i kruszywa pełnią dwie ważne funkcje – dekoracyjną i praktyczną. Po pierwsze, służą do wydzielania przestrzeni np. poprzez oddzielenie alejek od rabat lub zabezpieczenie obrzeży asfaltowych i chodników wykładanych kostką. Po drugie, stanowią wykończenie nawierzchni i stabilizują podłoże z kostki brukowej, chroniąc je przed rozsuwaniem się elementów. Krawężniki są niezwykle trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych, ale swoje funkcje mogą pełnić wyłącznie wtedy, gdy są poprawnie ułożone. O tym, jak stabilnie osadzić je w gruncie, piszemy w dalszej części artykułu.

Układanie krawężników krok po kroku

Osadzanie krawężników oraz układanie kostki brukowej w Łodzi i Pabianicach oferuje firma P.H.U. Ditrich. Osadzenie krawężników w gruncie jest jedną z tych czynności, które wykonuje się przed ułożeniem nawierzchni np. z kostki brukowej. Choć układanie obrzeży zalicza się do prac wykończeniowych, ich montaż na początku, ułatwia późniejsze ułożenie całej nawierzchni. Tak, jak w przypadku układania kostki brukowej, osadzenie krawężników wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni. Po wyrównaniu podłoża należy wyznaczyć za pomocą linki lub sznurka miejsce, w którym mają zostać osadzone elementy. Następnym krokiem jest wykonanie wykopu. Wykop powinien być na tyle głęboki, by krawężniki po osadzeniu wystawały ponad powierzchnię gruntu o około 6-8 cm.

Dalej w wykopie należy umieścić zaprawę cementową, przygotowaną z piasku, wody i kruszywa. Po zrobieniu wylewki można przejść do układania krawężników w wykopie. Osadza się je w miejscu, które wyznacza wcześniej wytyczona linia. Pomiędzy elementami trzeba zostawić około 2-3 mm przerwy. Szczelin nie należy wypełniać, gdyż zastosowanie zaprawy cementowej zwiększa ryzyko pękania nawierzchni w wyniku naturalnej pracy gruntu. Aby mieć pewność, że krawężniki są układane prosto, warto użyć poziomicy. W przypadku nierówności można je wyrównać przy użyciu gumowego młota. Po stwardnieniu wylewki elementy zostaną trwale przytwierdzone do podłoża.