Jak należy układać kostkę granitową?

Kostka granitowa jest trwała i estetyczna, co sprawia, że wykorzystuje się do tworzenia utwardzonych nawierzchni chodników i podjazdów. Dzięki niej można wydzielić strefy w ogrodzie oraz zadbać o porządek przed domem. Aby jednak móc cieszyć się użytecznością kostki granitowej przez lata, należy zadbać o jej prawidłowy montaż. Ułożenie kostki najlepiej zlecić profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w usługach brukarskich. Sprzedażą i układaniem kostki brukowej w Pabianicach w Pabianicach zajmuje się nasza firma  P.H. U Ditrich. Chcesz widzieć, w jaki sposób układa się kostkę granitową? Poniżej przedstawiamy instrukcję jej prawidłowego montażu.

Układanie kostki granitowej krok po kroku

Układanie kostki granitowej nie różni się zbyt wiele od montażu kostki betonowej. W obu przypadkach przed rozpoczęciem montażu istotne znaczenie ma oczyszczenie powierzchni. Po usunięciu chwastów i zbędnych przedmiotów na wyznaczonym obszarze wykonuje się wykop o odpowiedniej głębokości. Głębokość wykopu zależy od grubości kostki granitowej, jej szacowanego obciążenia oraz rodzaju podłoża. Następnie wykonuje się obramowanie, czyli układa krawężniki. Krawężniki w celu zwiększenia stabilności umieszcza się na podsypce cementowo-piaskowej lub na warstwie chudego betonu. Dalej wyrównuje się wytyczoną powierzchnię za pomocą żwiru lub podsypki z tłucznia oraz przygotowuje podkład cementowo-piaskowy dla całej nawierzchni.

Na właściwie przygotowanym podłożu układa się kostki z zachowaniem odpowiednich odstępów i zgodnie z zaplanowanym wcześniej wzorem. Elementy wbija się w podsypkę przy użyciu gumowego młota. Warto przy tym pamiętać o regularnym wykorzystywaniu poziomicy w celu kontroli równości układania nawierzchni. Po ułożeniu kostki należy wypełnić szczeliny żwirem bądź zaprawą cementową. Przedostatnim etapem prac jest dokładne ubicie całej powierzchni. Na koniec wystarczy dokładnie umyć powierzchnię i zabezpieczyć ją specjalnym preparatem chroniącym przed zabrudzeniami. W ten sposób ułożona i zaimpregnowana kostka granitowa będzie służyć przez lata.