Jak układać kostkę brukową?

Samodzielne układanie kostki brukowej nie jest zadaniem skomplikowanym, ale wymaga podstawowej wiedzy technicznej i dysponowania odpowiednimi narzędziami. Na początku należy wybrać odpowiedni rodzaj kostki, której kształt i faktura będą dopasowane do poziomu intensywności eksploatacji i estetyki otoczenia. Konieczne jest także zgromadzenie narzędzi, takich jak szpadel, taczka, ubijak i przyrządy pomiarowe. Sprawdźmy, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy układaniu kostki brukowej?

Samodzielnie czy z profesjonalną ekipą?


Własnoręczne układanie kostki brukowej może przynieść wiele satysfakcji, a przestrzeganie najważniejszych zasad technologicznych uchroni przed popełnieniem kosztownych błędów. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach rekomendowane są usługi brukarskie. Skorzystanie z doświadczenia profesjonalnej ekipy brukarzy może okazać się niezbędne zwłaszcza na większych terenach. W takich sytuacjach konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, jak spycharko-ładowarki czy zagęszczarki wibracyjne. Po podliczeniu kosztów wynajmu maszyn budowlanych okazuje się, że samodzielne układanie kostki brukowej jest nieopłacalne i większe korzyści finansowe przyniesie skorzystanie z usług brukarskich. Układanie kostki brukowej przez zewnętrzną firmę będzie też prawdopodobnie dużo szybsze ze względu na dysponowanie przez pracowników wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

 

O czym trzeba pamiętać?


Układanie kostki brukowej należy rozpocząć od wytyczenia brukowanych powierzchni i alejek komunikacyjnych w terenie. Niezbędne będzie wypoziomowanie nawierzchni za pomocą standardowej poziomicy lub bardziej praktycznej poziomicy laserowej. Obszar najłatwiej jest wytyczyć na pomocą palików i sznurka. Konieczne jest zachowanie odpowiednich spadków, aby zapewnić właściwy odpływ wody do gruntu. Szczególnie dużo uwagi należy poświęcić projektowaniu alejek łukowych, prawidłowo wyznaczając środek łuku i jego promień. Z wytyczonej nawierzchni należy pozbyć się warstwy gruntu o grubości około 20 cm, a na podjazdach około 35 cm. Głębokość korytowania powinna być uzależniona od rodzaju gruntu. Przed rozpoczęciem właściwego układania kostki należy osadzić krawężniki, których wysokość nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Standardowe krawężniki prostokątne można zastąpić na ścieżkach łukowych palisadą z wąskich elementów betonowych. Układanie krawężników rozpoczynamy od ustawienia elementów skrajnych, pamiętając o utrzymywaniu poziomów oraz końcowej stabilizacji półsuchym betonem.

Następnie na nawierzchni należy ułożyć warstwę podbudowy pod kostkę o grubości około 10 cm. Na gruntach wilgotnych układa się pod nią dodatkowo geowłókninę. Podbudową jest najczęściej kruszywo łamane lub betonowe. Tłuczeń, żwir, grys, żużel lub kliniec należy odpowiednio ubić i pokryć podsypką piaskowo-cementową. Podkład należy zagęścić i wyrównać i można przystąpić do właściwego układania kostki brukowej. Kostkę brukową układa się w rzędach poprzecznych przy zachowaniu 3-5 milimetrowych spoin. Po ułożeniu wszystkich elementów, brukowaną nawierzchnię należy zagęścić. W tym celu wykorzystuje się wibratory płytowe, a na sam koniec posypuje powierzchnię drobnym piaskiem.